skip to Main Content
Vols estar al dia de tot el que fem? Inscriu-te aquí

Glossari

Societat del Coneixement

La Societat del Coneixement neix de la combinació de la Societat Digital i la Societat Laboratori. La societat Digital és una societat mediatitzada per les tecnologies digitals. La Societat Laboratori és una societat articulada al voltant del lab com a element de referència. Els labs són tecnologies socials que s'utilitzen per agregar professionals innovadors de diversa procedència i impulsar projectes d'innovació social i digital per a la transformació de territoris, sectors econòmics, sectors institucionals i organitzacions.

En la Societat Laboratori poden existir diverses tipologies de labs. En funció de la relació que estableixen amb empreses, clústers sectorials, administracions públiques, entitats socials, serveis, recerca, etc., es crearan diferents tipus de labs: territorials, sectorials, temàtics, digitals, entre d'altres. Quan diversos labs i entitats que treballen en una mateixa línia, repte, o territori s'agreguen, es creen Col·laboratoris, que es defineixen seguint la mateixa tipologia que els labs.

Living Lab

Un nou tipus de laboratori centrat en desenvolupar innovacions per a i amb la ciutadania, involucrant diferents actors socials mitjançat metodologies de cocreació i col·laboració.

Laboratori d’innovació social i digital

Laboratoris ciutadans centrats en trobar solucions innovadores als diferents reptes socials amb un ús avançat de tecnologies digitals.

Col·laboratori

Lab de labs, estructura complexa d’innovació formada per labs o xarxes de labs de diferent natura i finalitats basades en un ús intensiu de tecnologies digitals avançades.

Innovació social i digital

Conjunt de persones que fan ús de tecnologies digitals i plataformes col·laboratives amb l’objectiu de fer front als reptes socials i ambientals.