skip to Main Content
Vols estar al dia de tot el que fem? Inscriu-te aquí

ARGET (Applied Research Group in Education and Technology) – Universitat Rovira i Virigilli

Arget és un grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya des de l’any 2009 de caràcter interdisciplinari format per perfils professionals com ara mestres, pedagogs, psicopedagogs, filòlegs (hispànics i anglogermànics), informàtics i comunicòlegs.

Tipus d’entitat: Administració pública

Activitat que desenvolupa dins del lab o entitat: desenvolupament competència digital entre la ciutadania (formació, mapa de recursos digitals, repositori digital i comunitats de pràctica).

Persona de contacte: Mercè Gisbert Cervera