Skip to content
Vols estar al dia de tot el que fem? Inscriu-te aquí
Col·laboratori Catalunya, Notícies

Diana Perdomo: “Mitjançant l’ús estratègic de la tecnologia, és possible transformar l’educació actual, creant un entorn que fomenti valors d’igualtat, empatia i respecte en resposta als reptes emergents”

Des de la secció “Som Col·labers”, conversem amb Diana Perdomo és cofundadora i directora de projectes de V-TOOLS, una entitat que dissenya i implementa projectes d’Innovació Social Digital i d’Innovació Educativa, amb l’objectiu d’utilitzar les TIC com a eina transformadora i donar resposta als reptes i necessitats de la comunitat. Amb l’objectiu de democratitzar l’accés a la tecnologia a tots els col·lectius de la comunitat, la iniciativa posa especial atenció en els col·lectius en situació de risc i vulnerabilitat social. 

Dels projectes que actualment esteu treballant, quins són els més rellevants?

Actualment, estem implementant de manera activa dos projectes, tot i que també estem immerses en el disseny i la cocreació de nous projectes en col·laboració amb altres entitats del sector. Per exemple, “SI NO HO VIUS, NO HO SENTS” és un projecte d’innovació educativa que incorpora la realitat virtual com a eina  pedagògica per abordar reptes importants en el context adolescent, amb la finalitat de crear espais educatius segurs i lliures de violències. Aquesta iniciativa se centra especialment en la prevenció del ciberassetjament i les violències masclistes, amb un èmfasi particular en les dinàmiques de violència de gènere entre adolescents. Els objectius educatius del projecte inclouen l’anàlisi dels hàbits individuals i de grup, la conscienciació sobre aquestes problemàtiques mitjançant la generació d’empatia, i la sensibilització per motivar l’assumpció d’un compromís individual cap al canvi.

Sembla un recurs molt potent pels entorns educatius. De quina manera es treballa per reforçar aquests objectius?

El projecte  destaca la importància de desenvolupar la intel·ligència emocional com a clau per modificar prejudicis i comportaments. Posar-se en la pell de la persona assetjada augmenta l’empatia i facilita la reflexió sobre la necessitat de canviar pensaments i conductes, contribuint a la construcció d’una societat més conscient i respectuosa.

En l’actualitat, duem a terme sessions immersives en diversos centres educatius, tant d’educació formal com no formal, a la comunitat autònoma de Catalunya. Aquest projecte està dissenyat per a edats compreses entre els 10 i els 18 anys, adaptant-nos sempre a les necessitats educatives específiques de cada grup i entitat. És important destacar que som nosaltres els responsables de la producció del material audiovisual i de tot el contingut pedagògic utilitzat durant aquestes sessions immersives.

A més de la realitat virtual, treballeu amb altres tecnologies com a recursos pedagògics. Quines altres iniciatives destaqueu pel seu bon resultat?     

El programa formatiu INSERJOVES integra les últimes tendències digitals per oferir noves oportunitats educatives a les persones joves. A través d’una orientació individual, busca establir un itinerari formatiu que faciliti la reintegració en el sistema educatiu o l’accés a l’ocupació. Voldria destacar un cas concret del programa, que ha proporcionat formació teòrico-pràctica d’alfabetització digital, gestió de tràmits en línia i atenció comunitària a deu joves del barri de Sant Cosme, situat al Prat de Llobregat. Com a resultat, al finalitzar el programa, hem seleccionat i contractat una jove per dinamitzar el Punt TIC Sant Cosme, amb un acompanyament socioeducatiu que contribueix al desenvolupament integral de la comunitat. Aquest servei, integral i gratuït, està dissenyat per fomentar la participació activa de la comunitat en l’entorn digital.

Des del Punt TIC Sant Cosme promoveu el servei comunitari d’impuls a l’empoderament digital. De quina manera les persones usuàries milloren la seva capacitació digital?

A través d’aquesta iniciativa, dinamitzada per les joves seleccionades pel programa INSERJOVES, aspirem a crear una comunitat més connectada i capacitada per afrontar les exigències del món digital actual. Els espais ofereixen suport en tràmits en línia i proporcionem formacions centrades en l’ús del telèfon mòbil. Aquest servei, integral i gratuït, està dissenyat per fomentar la participació activa de la comunitat en l’entorn digital.

Per què vau decidir apostar fermament per incloure la perspectiva de gènere, així com els valors d’equitat i inclusió, en els projectes que desenvolupeu?

Considerem que són valors fonamentals per abordar desigualtats i promoure relacions saludables. A més, contribueix a formar adolescents amb una consciència crítica i empàtica envers les qüestions de gènere, preparant-los per construir societats més respectuoses i justes.

També hem identificat que algunes persones perceben que la violència de gènere no existeix o els costa detectar-la a causa d’estigmes, estereotips i la cultura patriarcal. Aquesta constatació destaca la necessitat d’una educació centrada en la prevenció i la sensibilització. Abordar aquesta percepció errònia és essencial mitjançant programes educatius que no només ressaltin la realitat de la violència de gènere, sinó que també fomentin una consciència profunda, l’empatia i la comprensió de la igualtat de gènere.

Ens trobem en un món canviant, en què la sobreesposició dels joves a les xarxes socials deriva en un increment de la desigualtat de gènere o l’assetjament escolar. De quina manera podem,a través de la tecnologia, promoure una educuació més inclusiva, empàtica i respectuosa, en el context actual?

 Mitjançant l’ús estratègic de la tecnologia, és possible transformar l’educació actual, creant un entorn que fomenti valors d’igualtat, empatia i respecte en resposta als reptes emergents. La utilització de tecnologies d’innovació educativa com la realitat virtual per simular situacions de ciberassetjament o de violència de gènere possibilita un desenvolupament directe d’empatia i comprensió. A més, la creació de continguts educatius que destaquin les qüestions dels reptes que es volen afrontar eleva la consciència entre les joves. Considerem un aspecte clau la formació del professorat en l’ús adequat de la tecnologia per abordar qüestions de gènere i assetjament assegura una orientació eficaç i segura per a totes les persones implicades.

Quins són els principals reptes que afronteu actualment com a entitat i que tenen a veure amb la innovació social i digital o igualtat de gènere?

Un dels desafiaments principals és superar les barreres d’accessibilitat digital i democratitzar la tecnologia, assegurant que tothom, independentment de la ubicació o les capacitats, pugui beneficiar-se de les eines i programes que oferim. A més, busquem augmentar la consciència i la sensibilització sobre les qüestions de gènere i violència, promocionant la participació activa en els nostres programes per a diversos col·lectius de la societat. Paral·lelament, en el nostre full de ruta, està marcat l’objectiu d’establir col·laboracions amb altres organitzacions, investigadores i experts per mantenir-nos a l’avantguarda de les tendències en innovació social i digital, així com en qüestions d’igualtat de gènere i la reducció de les violències en la societat

De quina manera encoratgeu les nenes i joves a encaminar-se per vocacions digitals i tecnològiques? Quina resposta detecteu en elles?

Tot i que s’estan produint canvis progressius, considerem que no seran suficients fins que s’assoleixi una igualtat real en tots els aspectes i contextos de la nostra vida. Volem desafiar la persistència de la cultura patriarcal i els estereotips de gènere encara prevalents a la nostra societat, i és per això que empoderem les nenes, noies i dones perquè escoltin la seva pròpia veu i triïn el seu camí, allunyant-se de les imposicions socials.

Un exemple concret és la divisió de responsabilitats que establim amb el meu company a V Tools durant les sessions immersives. Mentre que ell es dedica a la part pedagògica, jo lidero la part tècnica de la sessió i la producció d’experiències immersives. En algun cas, durant les sessions, les adolescents participants han expressat que els ha xocat que ens organitzem així. Amb aquesta dinàmica, aspirem a contribuir al canvi de mirada existent, especialment en l’àmbit digital i tecnològic.

Compartiries amb nosaltres un referent femení que t’hagi inspirat professionalment o personalment?

En tots dos casos, la meva mare ha estat la meva font d’inspiració. El seu esperit emprenedor ha deixat una marca inesborrable en la meva vida. Des de la meva infància, he estat testimoni de com des de zero va fundar una Productora d’Espectacles, va dissenyar diferents projectes i va liderar equips. Gràcies al seu exemple, he après que seguir el que estimes és fonamental per a l’èxit i la realització personal.

Vols afegir algun recurs o eina que pugui ser d’interès per a la comunitat?

En un futur immediat, llançarem una plataforma online que posarà a l’abast de tota la comunitat experiències immersives, acompanyades de guies pedagògiques específiques per a cada temàtica. Aquest enfocament ofereix una flexibilitat excepcional, permetent que qualsevol persona, centre educatiu o entitat implementi les sessions de manera autònoma des de la seva ubicació, estenent-se a tot el territori de l’estat espanyol, democratitzant al màxim la tecnologia.

Volem desafiar la persistència de la cultura patriarcal i els estereotips de gènere encara prevalents a la nostra societat.
Vols estar al dia de les novetats del Col·laboratori Catalunya?
Segueix-nos!